Lõi 20 inch- 10micron FC20H10
Xem giỏ hàng “Bộ 3 lõi lọc nước FCL 3” đã được thêm vào giỏ hàng.

Lõi 20 inch- 10micron FC20H10

288.000

Quy trình

Phòng kinh doanh: 0704922218 | 0942838325