Lõi 20 inch- 10micron FC20H10
Xem giỏ hàng “Bộ lọc thô 3 cấp cho nước sinh hoạt FL4” đã được thêm vào giỏ hàng.

Lõi 20 inch- 10micron FC20H10

288.000

Quy trình

Phòng kinh doanh: 0704922218 | 0942838325