Cung cấp thiết bị y tế kiểm tra chất lượng

Đối với những sản phẩm trang thiết bị y tế mà Tân Việt Mỹ đứng ra cung cấp cho khách hàng.

Chúng tôi hỗ trợ bảo hành trong 12 tháng đầu sử dụng.

Phòng kinh doanh: 0704922218 | 0942838325