Post Tagged with: "xét nghiệm nước miễn phí"

Chương trình miễn phí xét nghiệm nước nhiễm Asen tại Hà Nội

Chương trình miễn phí xét nghiệm nước nhiễm Asen tại Hà Nội

Enterbuy Việt Nam là đơn vị đầu tiên tại Hà Nội thực hiện nhiều chương trình xét nghiệm nước sinh hoạt miễn phí cho người dân. Tác hại của nước sinh hoạt nhiễm Asen Asen[Read More…]