Lọc Asen bằng kĩ thuật hấp phụ

Hấp phụ là một trong những phương pháp, công nghệ lọc nước được dùng để xử lý asen trong nước. Hiệu quả của quá trình phụ thuộc vào dạng tồn tại của asen trong dung dịch, các tạp chất trong nước nền, bản chất của chất hấp phụ (diện tích bề mặt riêng, điện tích bề mặt, các nhóm chức trên bề mặt). Khả năng hấp phụ asen của nhiều vật liệu đã được nghiên cứu như: các khoáng vật trong tự nhiên: Gypsum, Kaolinite, Gibbsite, Goethite, Zeolites, Illite, Montmorillonite,… các vật liệu đã biến tính như: cát phủ ôxit sắt,… hay các vật liệu tổng hợp: than hoạt tính, các dạng sắt hydroxit (vô định hình, Goethite, Ferrihydrite, Hemattite), nhôm ôxit, zeolite tẩm nhôm, Titan ôxit,…

vat lieu xu ly nuoc nhiem asen

Vật liệu xử lý nước nhiễm Asen

Các kết quả nghiên cứu cho thấy, As(V) có khả năng hấp phụ tốt hơn As(III) ở pH nhỏ hơn 8. pH của dung dịch có ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ asen của vật liệu. Một trong những vật liệu được chú ý, nghiên cứu nhiều là sắt hydroxit ở dạng tinh thể hay vô định hình. Ảnh hưởng của các anion trong nước như SiO33-, PO43-,SO42-, CO32- và các tạp chất hữu cơ đến quá trình hấp phụ asen đã được nghiên cứu chi tiết.

Phương pháp trao đổi ion xử lý Asen

Trao đổi ion là một phương pháp hoá lý. Trong phương pháp này, các ion được trao đổi giữa pha động là dung dịch chứa asen và pha tĩnh là nhựa trao đổi ion. Nhựa trao đổi ion là mạng lưới 3 chiều của hydrocacbon có chứa nhiều nhóm trao đổi ion. Các nhóm này có thể được thay thế bởi các ion cùng điện tích có ái lực mạnh hơn với nhựa trao đổi. Để loại asen bằng phương pháp trao đổi ion, nước nhiễm asen được cho chảy qua cột nhồi chất trao đổi bằng áp suất. Nhựa trao đổi là loại anion có tính bazơ mạnh (dạng clorua hay hydroxit) và ổn định ở khoảng pH = 6,5 – 9. Trong phương pháp này, hiệu quả của quá trình loại asen phụ thuộc vào pH của dung dịch và hàm lượng của các ion khác trong dung dịch. Sự có mặt của sắt trong dung dịch cũng ảnh hưởng đến khả năng loại asen. Trong quá trình trao đổi, hiện tượng nồng độ asen đầu ra cao hơn đầu vào có thể xẩy ra. Nguyên nhân của hiện tượng này là do sự có mặt của ion sulfat trong dung dịch và khả năng trao đổi ion đã bão hoà. Iôn sulfat có thể giải hấp asen khi được đi qua cột trao đổi. Hiện tượng này được giải quyết bằng cách tiến hành thực nghiệm xác định thể tích nước vận hành an toàn cho nguồn nước. Chu kì hoạt động và tái sinh nhựa trao đổi được đưa ra trên cơ sở kết quả thực nghiệm trên. Quá trình tái sinh nhựa bao gồm 4 bước: rửa ngược, tái sinh bằng dung dịch NaCl (đối với nhựa clorua) bằng dung dịch NaOH (đối với nhựa hydroxit), rửa nhẹ bằng nước và bước thứ 4 là sục nước sạch qua để làm sạch nhựa.

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*