Sơ đồ quy trình công nghệ lọc nước nhiễm Amoni bằng vi sinh

cong nghe xu ly amoni bang vi sinh

Sơ đồ Quy trình côn nghệ

Thuyết minh sơ đồ công nghệ xử lý Amoni

1. Xử lý sinh học (cụm thứ nhất):

Nước thô được bơm từ giếng vào ngăng lắng đầu tiên, kết hợp cấp một lượng phèn PAC phù hợp công suất 5m3/h, nước được dẫn sang ngăn lắng thứ 2, ngăn này có một hệ thống các ống bằng nhựa hình lục giác (gọilà hệ thống ống tổ ong) được đặt trong bể lắng (04 ngăn lắng) nước dẫn từ đáy ngăn lắng đi qua các ống tổ ong này lên phía mặt trên bể lắng, màng sinh học sẽ được gắn vào hệ thống tổ ong, màng này có chức năng loại bỏ dần Amoni, tiếp theo nước dẫn sang ngăn lắng thứ 3, tiếp tục nước được dẫn sang ngăn thứ 4 và ngăn lắng thứ 5. Ngăn lắng thứ 3, thứ 4, thứ 5 có cấu tạo giống như ngăn lắng thứ 2 theo sơ đồ Hình 1. Ngăn lắng thứ 2, thứ 3, thứ 4 và thứ 5 đều có hệ thống sục khí phân phối dưới đáy, khí được sục dẫn theo hệ thống ống nhựa hình lục giác đi lên phía trên bể lắng để tăng lượng ô xi cho nước và nuôi hệ thống vi sinh, nước từ ngăn lắng cuối cùng được dẫn sang ngăn kết tủa và lắng tiếp.

2. Kết tủa và lắng (cụm thứ hai):

Phèn PAC được đưa vào ngăn thứ nhất cùng với nước thô bơm từ giếng lên đã xử lý Amoni, nước ở hệ thống từ 05 ngăn bể lắng của cụm thứ nhất chảy sang, được trộn đều ở đây và nước tiếp tục tràn sang ngăn trộn bên cạnh có
máy khuấy trên mặt bể như hình ảnh Hình 2b, tại đây được tạo bôngtạo làm cho các hạt cặn kết tủa với nhau. Tại ngăn này ngoài cặn còn có Fe, Mangan, Asen cũng kết tủa và được lắng xuống đáy rồi xả ra ngoài dưới đáy ngăn bể lắng. Bể lắng được thiết kế gồm những tấm nghiêng riêng biệt để đẩy nhanh quá trình lắng xuống đáy bể Hình 2a.Trên mặt bể lắng được thiết kế có hệ thống
máy khuấy, nước được đưa vào ngăn lắng cuối cùng và được bổ sung một lượng Clo nhằm xử lý ti ếp hàm lượng Fe, Mn còn lại và khử trùng nước, cuối bể lắng có hệ thống máng thu nước và hệ thống đường ống dẫn nước sang cụm bể l ọc nhanh.

3. Hệ thống hóa chất:

Gồm 03 bình màu trắng có gắn bơm định lượng Hình 3, bình thứ nhất chứa phèn PAC, bình thứ 2 chứa NaOH, bình thứ 3 chứa Clozavel, mỗi bình có gắn bơm định lượng để cấp lượng hóa chất phù hợp với công suất xử lý của hệ thống.

4. Lọc nhanh (cụm thứ ba):

Nước được dẫn từ ngăn lắng sang ngăn lọc nhanh sử dụng cát lọc để giữ lại các chất bẩn, chất bẩn được đưa ra ngoài bằng cách rửa lọc dùng hệ thống máy bơm như sơ đồ Hình 1.

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*