Xử lý Amoni

Tìm hiểu máy lọc nước dùng công nghệ nano của Nga

Tìm hiểu máy lọc nước dùng công nghệ nano của Nga

Công nghệ lọc nước nano Nước là một phần thiết yếu của cuộc sống. Con người có thể nhịn ăn trong vài ngày nhưng không thể nhịn uống trong vài giờ. Tuy nhiên nguồn nước[Read More…]

cong nghe xu ly amoni bang vi sinh

Công nghệ lọc nước nhiễm Amoni bằng phương pháp vi sinh

Sơ đồ quy trình công nghệ lọc nước nhiễm Amoni bằng vi sinh Thuyết minh sơ đồ công nghệ xử lý Amoni 1. Xử lý sinh học (cụm thứ nhất): Nước thô được bơm từ giếng[Read More…]